Kolik jsou lidé ochotni platit za pojištění péče o nemohoucího?

“Polovina lidí je ochotna platit pojistné od 200 Kč do 600 Kč měsíčně.”

Pojistné pojištění péče

Polovina respondentů (48,3 %) je ochotna platit pojistné na pojištění péče ve výši od 200 Kč do 600 Kč měsíčně.


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.

Sdílet