Kdo vydává za životní pojištění nejvíce?

“Výdaje za životní pojištění rostou s věkem i příjmem.”

Životní pojištění nemá 38,4 % mužů a 41,8 % žen. Muži také častěji platí více než 1 000 Kč měsíčně.

Výdaje ŽP - pohlaví

S přibývajícím věkem rostou výdaje na životní pojištění respondentů. Až u lidí před důchodem výdaje na životní pojištění opět klesají, přesto však přibývá respondentů ve věku nad 55 let, kteří platí za životní pojistku více než 2 000 Kč měsíčně (10,2 %).

Výdaje ŽP - věk

Respondenti s čistým rodinným příjmem nad 60 tis. Kč měsíčně vydávají častěji než ostatní za životní pojištění více než 2 000 Kč měsíčně (13,8 %) i 1 001 Kč až 2 000 Kč měsíčně (24,1 %).

Výdaje ŽP - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.