Kdo podceňuje pojištění domácnosti

“Pojištění domácnosti mají sjednány dvě třetiny lidí. Kdo ho podceňuje nejčetněji?”

Dvě třetiny respondentů (64,2 %) mají sjednané pojištění domácnosti. Třetina dotázaných (35,8 %) pojištění domácnosti uzavřené nemá.

Penetrace pojištění domácnosti

Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti stoupá s věkem dotázaných. U respondentů starších 55 let (77,1 %) je penetrace pojištění domácnosti o polovinu vyšší než u dotázaných ve věku do 26 let (50,6 %).

Penetrace pojištění domácnosti - věk

Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti stoupá s příjmem domácnosti. U respondentů s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč (72,9 %) je penetrace pojištění domácnosti téměř o polovinu vyšší než u dotázaných z domácností s příjem do 15 tis. Kč (51,5 %).

Penetrace pojištění domácnosti - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet