Kdo plánuje aktualizovat pojištění nemovitosti s poradcem?

“S finančním poradcem plánuje aktualizovat pojištění nemovitosti dle tržní hodnoty třetina lidí. Kdo?”

S rostoucím věkem stoupá podíl respondentů zvažujících aktualizaci pojištění nemovitosti, kteří plánují aktualizovat pojištění nemovitosti s finančním poradcem. Nejvyšší je u dotázaných ve věku nad 55 let (54,5 %).

Plánovaný kanál aktualizace pojištění nemovitosti - věk

Ještě vyšší podíl dotázaných plánujících aktualizaci pojistky s finančním poradcem je mezi respondenty z měst o 50 000 až 100 000 obyvatelích (61,1 %). Na druhé straně se zcela vymyká Praha (12,5 %).

Plánovaný kanál aktualizace pojištění nemovitosti - obec

Finanční poradce do aktualizace pojištění nemovitosti také plánují četněji než ostatní zapojit respondenti ze čtyřčlenných domácností (45,9 %).

Plánovaný kanál aktualizace pojištění nemovitosti - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.