Kdo odmítá investice do nemovitostí

“Polovina lidí z domácností s příjmem do 15 tis. Kč by byla ochotna do bytu investovat. Kdo není?”

Podíl respondentů, kteří by do investičního bytu za žádných okolností své peníze nevložili, klesá s růstem velikosti obce bydliště dotázaných. Nejnižší je u respondentů z Prahy (19,9 %).

Ochota investovat do nemovitostí - velikost obce

Tři čtvrtiny respondentů (75,9 %) by byly ochotny investovat do investičního bytu. Realitní investice odmítají nejčetněji pěti a vícečlenné (33,3 %) a jednočlenné domácnosti (32,2 %).

Ochota investovat do nemovitostí - počet členů domácnsoti

Ochota investovat do investičního bytu stoupá s příjmem domácnosti. Realitní investice ale neodmítá ani polovina respondentů s příjmem domácnosti do 15 tis. Kč (51,1 %). Naopak pětina dotázaných z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč (22 %) by své peníze do investičního bytu nevložila.

Ochota investovat do nemovitostí - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.

Sdílet