Kdo má a kdo nemá zájem o doživotní rentu

“Muži by možnost doživotní renty uvítali četněji než ženy. Lidé před důchodem nemají zájem.”

Možnost koupě doživotní renty od pojišťovny by uvítaly dvě pětiny mužů (41,1 %), ale jen třetina žen (35,5 %).

Zájem o doživotní rentu - pohlaví

Respondenti ve věku nad 55 let by uvítali možnost sjednání doživotní renty u pojišťovny (31 %) méně četně než dotázaní z ostatních věkových kategoriích. Zároveň je mezi nimi nejvyšší podíl respondentů, kteří o rentu nemají zájem (22,6 %).

Zájem o doživotní rentu - věk

Čtvrtina respondentů z Prahy nemá o doživotní rentu od pojišťovny zájem (25,3 %).

Zájem o doživotní rentu - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.