Kdo jsou odmítači pojištění domácnosti?

“Nic nepřesvědčí k uzavření pojistky především lidi, kteří nevěří, že se jim může něco stát.”

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti - důvod nesjednání

Nejčetněji uvádějí, že je k uzavření pojištění domácnosti nemůže nic přesvědčit, respondenti, kteří nemají pojištění sjednané, protože nevěří, že by se jim mohlo něco stát (59,1 %), a respondenti, kteří nevěří, že by jim pojišťovna něco zaplatila v případě pojistné události (50,5 %). Pro domácnosti, pro něž je pojištění drahé, by bylo argumentem jeho zlevnění nebo zlepšení jejich příjmů (53,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.