Kdo chodí pro pojištění domácnosti do banky?

“Přes banku sjednali své pojištění domácnosti především lidé mladší, s nižším příjmem domácnosti a nižším vzděláním.”

Respondenti ve věku do 26 let uzavřeli pojištění domácnosti nejčetněji přes hlavní banku (31,3 %), dotázaní ve věku od 26 do 40 let přes finančního poradce (36,2 %) a respondenti ve věku od 41 do 55 let (34,3 %) a nad 55 let (43,2 %) přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce.

Způsob uzavření pojištění domácnosti - věk

Podíl respondentů, kteří sjednadli pojištění domácnosti přes svou hlavní banku, klesá s příjmem domácnosti. Zatímco tímto způsobem pojistku uzavřela třetina dotázaných s pojištěním z domácností s příjem domácnosti do 15 tis. Kč (34 %), mezi respondenty z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč jich je jen devítina (12,9 %). Naopak s příjmem stoupá podíl uzavření pojistky přes finančního poradce.

Způsob uzavření pojištění domácnosti - příjem domácnosti

Respondenti se základním vzděláním sjednadli pojištění domácnosti významně četněji než ostatní přes hlavní banku (37,9 %) i přes jinou než hlavní banku (17,2 %). Naopak významně méně četně uzavřeli pojistku přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce (10,3 %).

Způsob uzavření pojištění domácnosti - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet