Kde sjednávají úrazové pojištění lidé s poradcem a bez?

“Lidé s finančním poradcem úrazové pojištění sjednávají nejčastěji s poradcem. A lidé bez poradce míří na pobočku.”

Způsob sjednání úrazového pojištění a finanční poradci

Respondenti, kteří využívají služeb finančních poradců, své úrazové pojištění nejčastěji prostřednictvím finančního poradce sjednali (76 %). Naopak dotázaní bez poradce pojistku uzavřeli nejčastěji na pobočce (50,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.