Jaké lidé očekávají náklady péče o nemohoucího?

“Péče o nemohoucího člověka není levná. Jak vysoké náklady péče lidé očekávají?”

Téměř třetina respondentů (29,9 %) má ve svém okolí nemohoucího člověka. V tom 2 % jsou sami nemohoucí a osmina (12,4 %) má nemohoucího ve své rodině.

Nemohoucí lidé v okolí

Více než tři čtvrtiny respondentů očekávají náklady péče o nemohoucího člověka nad 10 tis. Kč měsíčně. Největší díl z nich (44,4 %) očekává náklady od 10 tis. Kč do 20 tis. Kč a čtvrtina (27,3 %) od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč.

Očekávané náklady péče o nemohoucí

Lidé, kteří jsou sami nemohoucí či kteří mají nemohoucího člena rodiny, očekávají nižší náklady péče než lidé, kteří mají nemohoucího člověka v blízkém okolí či nikoho nemohoucího v okolí nemají.

Očekávané náklady péče o nemohoucí dle nemohoucích lidí v okolí


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.