Jaká je optimální výše renty?

“Dvě třetiny lidí za optimální výši renty považují částku nad 10 tis. Kč.”

Požadovaná renta

Dvě třetiny respondentů (63,3 %) považují za optimální výši doživotní renty k zajištění na stáří částku nad 10 tis. Kč. Pro pětinu dotázaných (18,8 %) by byla optimální částka od 7 501 Kč do 10 000 Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet