Jak změnili lidé přístup k životnímu pojištění v koronakrizi?

“Přístup k životnímu pojištění změnila desetina respondentů. Jak?”

Více než desetina dotázaných (11,5 %) v průběhu koronakrize změnila přístup k životnímu pojištění.

Změna přístupu k ŽP v koronakrizi

Vyšší podíl respondentů, kteří změnili přístup k životnímu pojištění, si pojistku zrušil (43 %) či zredukoval (15,6 %), než sjednal (25,9 %) či navýšil (15,6 %).

Změna přístupu k ŽP v koronakrizi - jak

Výsledkem je, že zatímco před koronakrizí mělo uzavřené životní pojištění 64,6 % respondentů, jejich podíl v průběhu koronakrize poklesl téměř o 2 procentní body na 62,7 %.

Změna přístupu k ŽP v koronakrizi - pokles


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.