Jak lidé investují? Nejčastěji přes svou banku…

“Tři pětiny lidí investují přes svou hlavní banku.”

Způsob sjednání investic

Tři pětiny respondentů, kteří investují, investují největší část svých investic přes svou hlavní banku (59,1 %), šestina přes finančního či investičního poradce (15,9 %) a šestina samostatně online (14,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.