Jak dopadla pandemie na investiční aktivitu lidí?

“V průběhu koronakrize narostly úspory domácností. Jak se změnila vaše investiční aktivita?”

Třetina respondentů (35,4 %) uvedla, že před pandemií investovala. Dvě třetiny dotázaných (64,6 %) před pandemií neinvestovaly.

Investice před pandemií

Téměř polovina respondentů (47,3 %), kteří před pandemií investovali, v průběhu pandemie investovat přestala. Více než čtvrtina dotázaných (28 %)  své investice snížila a čtvrtina (24,7 %) je navýšila.

Změna investic v pandemii

Desetina respondentů (11,9 %), kteří před pandemií neinvestovali, uvedla, že v průběhu pandemie začala investovat.

Zahájení investování v pandemii


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet