Investice v pandemii: Muži vs. ženy

“Před začátkem pandemie nebyl příliš velký rozdíl v investování mužů a žen. Co změnila pandemie?”

Muži (36,6 %) před začátkem pandemie investovali jen mírně četněji než ženy (34,2 %).

Investice před pandemií - muži a ženy

Muži (49,3 %) četněji než ženy (45,3 %) v průběhu pandemie přestali investovat. Ženy (31,8 %) naopak četněji než muži (24,4 %) investice snížily. K navýšení investic v pandemii přistoupili četněji muži (26,4 %) než ženy (22,9 %).

Změna investic v pandemii - muži a ženy

V průběhu pandemie začali investovat významně četněji muži (16,4 %) než ženy (7,6 %).

Zahájení investování v pandemii - muži a ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.