Investice v pandemii a výše příjmů domácnosti

“Před pandemií investovali četněji lidé z domácností s nižšími příjmy. Lidé s vyššími příjmy ale četněji začali investovat.”

Nejčetněji před pandemií koronaviru investovali respondenti z domácností s příjmy do 15 tis. Kč (40,5 %).

Podíl investujících před pandemií - příjem domácnosti

Podíl respondentů, kteří v průběhu pandemie přestali investovat, klesá s příjmem domácnosti. Naopak s příjmem stoupá podíl dotázaných, kteří v pandemii své investice navýšili.

Reakce investujících na pandemii - příjem domácnosti

V průběhu pandemie začala investovat pětina respondentů (18,7 %), kteří před pandemií neinvestovali, z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně.

Reakce neinvestujících na pandemii - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.