Investice do podílových fondů? Poradci vedou

“Finanční poradci stojí za největší částí investic do podílových fondů. Kdo jsou jejich klienti?”

Téměř polovina respondentů (45,1 %) si investice do podílových fondů sjednala prostřednictvím finančního poradce. Online sjednání investic do podílových fondů uvádí čtvrtina (25,4 %) dotázaných.

Investice do podílových fondů - distribuce

Finančního poradce ke sjednání investic do podílových fondů využila polovina žen (53,8 %), ale jen necelé dvě pětiny mužů (37,8 %). Naopak sjednání investic online uvádí třetina mužů (32,8 %), ale jen šestina žen (16,6 %).

Investice do podílových fondů - distribuce dle pohlaví

Respondenti vyššího věku četněji využívají při sjednání investic do podílových fondů služeb finančních poradců. Nejčetněji dotázaní ve věku nad 55 let (56,7 %) a ve věku od 41 do 55 let (51,7 %). Podíl respondentů, kteří uvádějí, že sjednali investici online, se příliš neliší podle věku dotázaných.

Investice do podílových fondů - distribuce dle věku


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.