Fond, akcie, nebo přímý nákup nemovitosti?

“Přímý nákup nemovitosti v realitních investicích jednoznačně vede.”

Investice do nemovitostí - optimální volba

Čtyři pětiny (80,7 %) respondentů považuje za nejlepší způsob realitní investice přímý nákup nemovitosti. Jen desetina (11 %) dotázaných preferuje investici prostřednictvím realitního fondu a necelá desetina (8,3 %) nákup akcií developerských společností.


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.