Dvě a více životních pojistek? Rarita…

“Čtyři pětiny lidí mají jen jednu smlouvu o životním pojištění. Více jen pětina.”

Počet smluv ŽP

Čtyři pětiny respondentů (82,6 %), kteří mají životní pojištění, mají jen jednu životní pojistku. Dvě (13,3 %) či tři a více smluv (4,1 %) má jen pětina dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.