Aktualizace životního pojištění: Poradci vítězí u starších

“Finanční poradci pro aktualizaci životního pojištění vítězí nejvíce u starších lidí.”

Kanál aktualizace životního pojištění - věk respondentů

Respondenti ve věku nad 55 let (49,1 %) by významně četněji než ostatní zvolili pro aktualizaci životního pojištění služeb finančních poradců. Podíl dotázaných s preferencí online aktualizace pojistky je srovnatelný ve věkových kategoriích do 55 let.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.