Aktualizace životka s poradcem? Nejčetněji podnikatelé a středoškoláci

“Nejčetněji by k aktualizaci životního pojištění využili finanční poradce středoškoláci a podnikatelé.”

S růstem příjmu domácnosti stoupá podíl respondentů, kteří by aktualizovali životní pojištění online, a klesá podíl dotázaných, kteří by zavítali na pobočku.

Aktualizace pojištění nemovitosti - příjem

Nejvyšší podíl respondentů preferujících aktualizaci pojistky na pobočce je mezi dotázanými s rodinným příjmem do 15 tis. Kč (49,1 %). Naopak nejvyšší s preferencí online aktualizace s příjmem nad 45 tis. Kč (28,1 %).

Podnikatelé (48,3 %) by četněji než zaměstnanci v soukromém (41,3 %) i ve státním (44,7 %) sektoru využili k aktualizaci životního pojištění služeb finančních poradců.

Aktualizace pojištění nemovitosti - aktivita

Respondenti s vyšším dosaženým vzděláním obecně četněji preferují využití finančních poradců k aktualizaci životního pojištění. Pokles této preference nastává mezi dotázanými se středoškolským (49,8 %) a vysokoškolským (43,6 %) vzděláním.

Aktualizace pojištění nemovitosti - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.