Aktualizace pojištění nemovitosti: Kdo s poradcem a kdo online?

“Polovina lidí aktualizovala pojištění nemovitosti s finančním poradcem a pětina online. Kdo?”

Ženy (52,5 %) četněji než muži (47,9 %) aktualizovaly pojištění nemovitosti s finančním poradcem. Muži (21,4 %) naopak četněji než ženy (18,2 %) přistoupili k online aktualizaci pojistky.

Aktualizace pojištění nemovitosti - pohlaví

Respondenti ve věku do 26 let významně četněji než ostatní aktualizovali pojištění nemovitosti online (28,6 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti - věk

Respondenti z obcí do 1 000 obyvatel významně četněji než ostatní aktualizovali pojištění nemovitosti s finančním poradcem (66,7 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti - obec


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet