Aktualizace pojištění domácnosti: Vzdělaní využívají poradce

“Podíl využití finančních poradců při aktualizaci pojištění domácnosti obecně stoupá se vzděláním.”

Způsob PD - vzdělání

Podíl respondentů, kteří při aktualizaci pojištění domácnosti využili služeb finančních poradců, obecně stoupá s dosaženým vzděláním. Pouze dotázaní se středoškolským vzděláním (59,7 %) služby poradců využili četněji než respondenti s vysokoškolským vzděláním (52,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.