Zohlednění zdravotního stylu v pojištění: Rozhoduje příjem, ne pohlaví

“Preference spotřebitelů v zohlednění zdravotního stylu v pojistném na životní pojištění ovlivňuje příjem a ne pohlaví.”

Tři pětiny (60,5 %) respondentů je přesvědčeno, že by životní pojišťovny měly při stanovování pojistného na životní pojištění zohledňovat životní styl pojištěného.

Zohlednění životního stylu v ŽP

Není přitom významný rozdíl mezi muži a ženami. Muži (62,3 %) souhlasí se zohledněním životního stylu v pojistném na životní pojištění mírně častěji než ženy (59,2 %).

Zohlednění životního stylu v ŽP - pohlaví

Zato jsou znatlené rozdíly v preferencích spotřebitelů dle výše příjmu. Méně než polovina (48,1 %) respondentů s čistým příjmem domácnosti přes 60 tis. Kč měsíčně uvedla, že by životní pojišťovny měly zohledňovat při stanovení pojistného životní styl pojištěného. Naopak dotázaní s příjmem do 15 tis. Kč většinově (63,9 %) se zohledněním zdravotního stavu souhlasí.

Zohlednění životního stylu v ŽP - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 171 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. až 27. 10. 2020. Výzkum proběhl ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.