Životní pojištění po COVID-19? Méně, ne více…

“Podíl respondentů s životním pojištěním v koronakrizi poklesl. Jak moc?”

Změna penetrace ŽP v koronakrizi

Zatímco před koronakrizí mělo uzavřené životní pojištění 64,6 % respondentů, jejich podíl v průběhu koronakrize poklesl téměř o 2 procentní body na 62,7 %.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.