Ženy v koronakrizi životní pojištění rušily. Muži ne…

“Podíl žen s životním pojištěním v průběhu koronakrize klesl, podíl mužů stagnoval.”

Změna penetrace ŽP v koronakrizi - muži a ženy

Podíl mužů s uzavřeným životním pojištěním je vyšší než u žen. Navíc v průběhu koronakrize se penetrace životního pojištění mezi ženami snížila, zatímco u mužů stagnovala.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.

Sdílet