Ženy pro aktualizaci životka věří poradcům více než muži

“Ženy by pro aktualizaci životního pojištění volily finanční poradce četněji než muži.”

Kanál aktualizace životního pojištění - pohlaví

Ženy (46,2 %) by pro aktualizaci životního pojštění volili finanční poradce četněji než muž (35,9 %). Online aktualizaci by volila čtvrtina mužů (26,4 %) a pětina žen (21 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.