Zdravotní pojištění má zohlednit životní styl

“Lidé se kloní k názoru, že by veřejné zdravotní pojištění mělo v pojistném zohledňovat životní styl pojištěného.”

Více než polovina (55,4 %) respondentů je přesvědčeno, že by veřejné zdravotní pojištění mělo při stanovování pojistného zohledňovat životní styl pojištěného.

VZP a životní styl - celkový

Přestože životní styl žen je častěji zdravější než mužů, jsou to především muži (57 %), kteří souhlasí se zohledněním životního stylu v pojistném a veřejné zdravotní pojištění.

VZP a životní styl - pohlaví

Názor, že by pojišťovna měla u zdravotního pojištění pojištění při stanovení pojistného zohledňovat životní styl pojištěného, je nejčetnější u mladých do 26 let (60,1 %) a postupně klesá s věkem respondentů až do předdůchodového věku, kdy naopak roste na 55,7 % u dotázaných starších 55 let.

VZP a životní styl - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 171 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. až 27. 10. 2020. Výzkum proběhl ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.