Vzdělaní lidé mají hypotéku četněji

“Více než polovina lidí s vysokoškolským vzděláním má sjednaný hypoteční úvěr.”

Penetrace hypoték - vzdělání

Hypoteční úvěr má sjednaný čtvrtina respondentů bez maturity (26,9 %, resp. 26,7 %), třetina dotázaných s maturitou (34,3 %, resp. 34,7 %) a více než polovina respondentů s vysokoškolským vzděláním (55,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.