Vzdělaní lidé aktualizují pojištění domácnosti četněji

“Lidé s vyšším vzděláním aktualizovali pojištění domácnosti četněji než lidé s nižším vzděláním.”

Aktualizace pojištění domácnosti - vzdělání

Respondenti s vyšším dosaženým vzděláním v posledních 3 letech aktualizovali pojištění domácnosti podle aktuálních cen obecně četněji než dotázaní s nižším vzděláním. Pojištění domácnosti tak aktualizovala třetina respondentů s vysokoškolským vzděláním (34,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.