Větší obchodní příležitost pro životní pojištění je ve větších obcích

“Větší propojištěnost životním pojištěním je v menších obcích. Ve větších je tak větší prostor k jeho sjednání.”

Životní pojištění - obec

Zatímco v obcích do 1 000 obyvatel mají sjednané životní pojištění dvě třetiny (66,4 %) dotázaných, v Praze jen dvě pětiny (40,8 %) respondentů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.