U pojištění domácnosti lidé uvídají odbornou radu

“Spokojenější s pojištěním domácnosti jsou lidé, kteří sjednali pojistku přes poradce či pojišťovnu.”

Spokojenost s pojištěním domácnosti - způsob sjednání

Nejčetněji jsou s pojištěním domácnosti spokojení respondenti, kteří pojistku uzavřeli přes finančního poradce (93,9 %) či přímo přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce (93,8 %). Naopak nejméně četně jsou spokojení dotázaní, kteří pojistku sjednali sami online (84,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.