Má stát zvýhodňovat pojištění péče daňovými úlevami?

“Stát by měl podle názoru dotázaných respondentů podporovat pojištění péče daňovými úlevami.”

Daňová podpora pojištění péče

Naprostá většina respondentů (92,7 %) je přesvědčena, že by měl stát podporovat pojištění péče o nemohoucí daňovým zvýhodněním jako životní pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.