Majitelé nemovitostí jsou zodpovědnější

“Majitelé vlastního bydlení mají mnohem častěji uzavřené pojištění domácnosti než lidé bydlící na základě jiného titulu k užívání bytu.”

Penetrace pojištění domácnosti dle právního titulu užívání bytu

Mezi majiteli bytu či rodinného domu má uzavřeno pojištění domácnosti 85 % respondentů. Nejmenší penetrace pojištěním domácnosti je u nájemníků a podnájemníků.


Výzkum proběhl na vzorku 1026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.