štítek: měsíční paušál

Vlastní nemovitost? I poradci je ochoten zaplatit víc

“Vlastníci nemovitostí jsou ochotni platit vyšší paušál než lidé bez nemovitosti.” Respondenti z řad vlastníků nemovitostí jsou významně četněji než lidé, kteří nemovitost nevlastní, ochotni...

Kolik jsou ochotni lidé s vyššími příjmy platit měsíčně poradci?

“Lidé z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně jsou ochotni četněji než ostatní platit přes 1 000 Kč. O kolik?” Sedmina respondentů z domácností...

Kdo je ochoten platit nejvyšší paušál poradci?

"Nejčetněji nejvyšší měsíční paušál jako platbu finančnímu poradci připouštějí muži a mladí lidé." Muži, kteří jsou ochotni platit finančnímu poradci odměnu paušální měsíční částkou, uváděli...

Jaký paušál jsou lidé ochotni platit poradci?

"Lidé ochotní platit měsíční paušál finančnímu poradci uvádějí nejčetněji částku od 100 Kč do 500 Kč." Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji od 100...

Platit finančního poradce paušálem?

“Dvě pětiny lidí jsou ochotny finančnímu poradci platit paušální měsíční odměnu. Kdo četněji?” Dvě pětiny respondentů (41,6 %) by byly ochotny platit paušální měsíční odměnu...