Jaký paušál jsou lidé ochotni platit poradci?

“Lidé ochotní platit měsíční paušál finančnímu poradci uvádějí nejčetněji částku od 100 Kč do 500 Kč.”

Výše paušálu finančnímu poradci

Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji od 100 Kč do 200 Kč (26,2 %) a od 201 Kč do 500 Kč (26,2 %) měsíčně.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.