Kolik jsou ochotni lidé s vyššími příjmy platit měsíčně poradci?

“Lidé z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně jsou ochotni četněji než ostatní platit přes 1 000 Kč. O kolik?”

Výše paušálu finančnímu poradci - příjem

Sedmina respondentů z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně (13,4 %) je ochotna platit finančnímu poradci měsíční paušál nad 1 000 Kč. Naopak dvě pětiny dotázaných z domácností s příjmem do 15 tis. Kč měsíčně jsou ochotny platit do 100 Kč (39,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.