Platit finančního poradce paušálem?

“Dvě pětiny lidí jsou ochotny finančnímu poradci platit paušální měsíční odměnu. Kdo četněji?”

Dvě pětiny respondentů (41,6 %) by byly ochotny platit paušální měsíční odměnu finančnímu poradci.

Ochota platit finančnímu poradci měsíčním paušálem

Ženy (44,7 %) by byly ochotny platit paušální měsíční odměnu finančnímu poradci četněji než muži (38,4 %).

Ochota platit finančnímu poradci měsíčním paušálem - pohlaví

Mladí do 26 let projevují významně četněji ochotu platit paušální měsíční odměnu finančnímu poradci (59,9 %).

Ochota platit finančnímu poradci měsíčním paušálem - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.