Kdo je ochoten platit nejvyšší paušál poradci?

“Nejčetněji nejvyšší měsíční paušál jako platbu finančnímu poradci připouštějí muži a mladí lidé.”

Muži, kteří jsou ochotni platit finančnímu poradci odměnu paušální měsíční částkou, uváděli vyšší sumy než ženy. Nad 1 000 Kč měsíčně je ochotna platit desetina mužů (11,4 %) a dvacetina žen (4,4 %).

Výše paušálu finančnímu poradci - pohlaví

S přibývajícím věkem respondentů se snižuje částka měsíčního paušálu, který jsou dotázaní ochotni platit finančnímu poradci.

Výše paušálu finančnímu poradci - věk

Respondenti z větších obcí jsou obecně četněji ochotni platit finančnímu poradci více než 200 Kč měsíčně. Nejčetněji v obcích o 100 000 až 500 000 obyvateli (61,1 %).

Výše paušálu finančnímu poradci - obec


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.