Vlastní nemovitost? I poradci je ochoten zaplatit víc

“Vlastníci nemovitostí jsou ochotni platit vyšší paušál než lidé bez nemovitosti.”

Výše paušálu finančnímu poradci - vlastnictví nemovitosti

Respondenti z řad vlastníků nemovitostí jsou významně četněji než lidé, kteří nemovitost nevlastní, ochotni platit vyšší měsíční paušál.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet