Spořicí účet? Jen polovina otevřená na pobočce

“Spořicí účet si již jen polovina lidí otevřela na pobočce. Ostatní ho zřizují online nebo s poradcem.”

Způsob sjednání spořicích účtů

Polovina dotázaných si spořicí účet sjednala na pobočce (49,5 %), třetina online (33,1 %) a necelá pětina (17,4 %) s finančním poradcem.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet