Spokojenost kupujících s doporučeným finančním poradcem

“Kupující nemovitosti byli s finančním poradcem doporučeným realitním makléřem vesměs spokojeni.”

Téměř všichni (90,2 %) respondenti, kteří kupovali v posledních 5 letech nemovitost s realitním makléřem a využili jím nabídnutého finančního poradce, byli se službami finančního poradce spokojeni.

Spokojenost s finančním poradcem

Nejvíce kupujících od finančního poradce doporučeného realitním makléřem dostalo nabídku hypotéky (84,3 %) a pojištění nemovitosti (60,8 %).

Doporučené finanční produkty

Téměř tři čtvrtiny respondentů, kteří nevyužili služeb finančních poradců nabízených realitním makléřem, využívá svého finančního poradce (71,3 %). Zlomek doporučených finančních poradců své potenciální klienty nekontaktoval (2,5 %) nebo nevzbudil jejich důvěru (2,5 %).

Důvody odmítnutí finančního poradce


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.