Sjednání životního pojištění online: Pojišťovna vs. srovnávač

“Lidé, kteří jsou ochotni sjednat životní pojištění online, dávají přednost stránkám pojišťovny.”

Životní pojištění nepatří mezi produkty běžně sjednávané online. Ani respondenti průzkumu nejsou příliš ochotni životní pojistku online sjednat. Ochotna je pouze desetina (10,8 %) dotázaných.

Ochota sjednat online

Z respondentů, kteří jsou ochotni životní pojištění sjednat online, dávají tři čtvrtiny (73,3 %) přednost uzavřením finančních produktů na stránkách finanční instituce před nezávislými srovnavači (26,7 %).

Ochota a způsob sjednání online ŽP

Více než polovina dotázaných (54,1 %), kteří jsou ochotni sjednat životní pojištění online, by k uzavření finančních produktů neuvítala možnost sjednání přes videohovor či videokonferenci.

Ochota sjednat online při videohovoru


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.

Sdílet