Sjednání pojištění domácnosti: Finanční poradci těsně vedou

“Třetina lidí sjednala pojištění domácnosti přes finančního poradce. Pojišťovna a jejich zástupci jsou v závěsu.”

Způsob uzavření pojištění domácnosti

Nejčetněji respondenti sjednali pojištění domácnosti přes finančního poradce (32,6 %) a přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce (29,3 %). Pětina dotázaných pojistku uzavřela přes svou hlavní banku (19,2 %) a pouze desetina (10,7 %) samostatně online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.