Sjednání havarijního pojištění prudce roste s příjmem

“Vztah mezi penetrací havarijního pojištění a příjmem je silný.”

Penetrace havarijního pojištění - příjem

Zatímco podíl respondentů s uzavřeným havarijním pojištěním a s příjmem do 15 tis. Kč činí jen čtvrtinu (28,2 %), u dotázaných s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně dosahuje dvou třetin (64,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.