Proč si lidé nesjednávají havarijní pojištění?

“Lidé nesjednávají havarijní pojištění především kvůli ceně. Výsledky se ale liší i podle automobilu v domácnosti.”

41,8 % respondentů, kteří nemají ke svému automobilu či svým automobilům sjednané havarijní pojištění, uvádí jako hlavní důvod vysokou cenu pojištění. Třetina respondentů (32,9 %) nemá havarijní pojištění kvůli vysokému stáří svého vozu či svých vozů.

Proč nemáte uzavřené havarijní pojištění

Cena je významným důvodem pro nesjednání havarijního pojištění bez ohledu na stáří automobilu či automobilů v domácnosti. Se stářím automobilu se zvyšuje podíl respondentů, kteří uvádějí stáří vozu či vozů jako hlavní důvod nesjednání havarijního pojištění.

Proč nemáte havarijní pojištění dle stáří vozu

Za příliš starý pro uzavření havarijního pojištění považuje třetina respondentů svůj vůz či své vozy bez ohledu na to, zda automobil/automobily pořizovali jako nový/nové (32,5 %) či ojetý/ojeté (35,4 %). Lidé s více vozy, které převážně kupovali jako ojeté, nevěří pojišťovnám, že jim něco zaplatí v případě pojistné události (31,8 %).

Proč nemáte havarijní pojištění dle pořízení vozu


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.