Proč lidé nemají životní pojištění

“Důvody, proč lidé nemají sjednané životní pojištění, jsou různé. Jaké převládají?”

Ženy (24,2 %) častěji než muži (17,9 %) považují životní pojištění za drahé. Naopak muži (24,9 %) častěji než ženy (19,2 %) nevěří, že by jim pojišťovna něco dala v případě pojistné události.

Proč nemají sjednané ŽP - Pohlaví

O sjednání životního pojištění uvažuje polovina respondentů z domácností s čistými příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (42,8 %). Pro domácnosti s příjmy do 15 tis. Kč je životní pojištění drahé (28,4 %) a nevědí, k čemu je dobré (19,1 %).

Proč nemají sjednané ŽP - příjem

Podnikatelé (42,9 %) uvažují o sjednání životního pojištění častěji než zaměstnanci v soukromém (38,4 %) i státním (36,8 %) sektoru. A to přestože četněji než zaměstnanci podnikatelé vyslovili nedůvěru pojišťovnám (26,2 %).

Proč nemají sjednané ŽP - aktivita


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.

Sdílet