Proč lidé nemají sjednané pojištění domácnosti

“Pojištění domácnosti nemá sjednána polovina respondentů průzkumu. Proč?”

Polovina respondentů (51,6 %) má sjednané pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti

Třetina respondentů (34,7 %), kteří nemají sjednané pojištění domácnosti, o jeho uzavření uvažuje.

Ženy (37,1 %) častěji než muži (32,2 %) uvažují o sjednání pojištění domácnosti. Z ostatních důvodů, proč nemají pojistku sjednanou, vede u žen cena pojištění (19,9 %), u mužů nedůvěra v pojišťovny (20,7 %).

Důvod neuzavření pojištění domácnosti - pohlaví


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.