Proč lidé neaktualizují pojištění nemovitosti?

“Pouze pětina lidí, kteří nechtějí aktualizovat pojištění nemovitosti, má racionální důvody.”

Proč lidé neaktualizují pojištění nemovitosti

Nejčetnějšími důvody nevůle aktualizace pojištění nemovitosti jsou nevůle platit vyšší pojistné (29 %), neochota zabývat se pojištěním (26,6 %) a odmítání pojištění vlastní nemovitosti (22,8 %). Méně četnými důvody je odpovídající pojištění na aktuální hodnotu nemovitosti (16,3 %) a plán prodat svou nemovitost (5,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.