Pro distribuci životního pojištění jsou finanční poradci zásadní

“Bez vlastního finančního poradce je podíl lidí s uzavřeným životním pojištěním poloviční…”

Životní pojištění mají uzavřeno čtyři pětiny (80,1 %) respondentů, kteří uvádějí, že mají svého finančního poradce, ale jen necelá polovina (45,1 %) dotázaných, kteří svého finančního poradce nemají.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.